Hulp in Beeld

Inhoud in deze regio

Hulp in Beeld bevat in de regio Kennemerland de volgende aanbieders van jeugdzorg:

 • Jeugzorgorganisaties met een landelijk contract
 • Jeugdzorgorganisaties met een regionaal contract
 • Vrijgevestigden met een regionaal contract

Bent u een jeugdzorgorganisatie met één van bovengenoemde contracten en wilt u uw gegevens binnen Hulp in Beeld zelf beheren en verder aanvullen? Neem dan contact met ons op.


Welke gemeenten?

De regio Kennemerland bestaat binnen Hulp in Beeld uit de volgende gemeenten:

 • Beverwijk
 • Bloemendaal
 • Haarlem
 • Heemskerk
 • Heemstede
 • Velsen
 • Zandvoort

Regionaal initiatief

Hulp in Beeld is een initiatief van Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland en wordt in deze regio mogelijk gemaakt door bijdrages van de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Velsen en Zandvoort.

Hulp in Beeld wordt regionaal gecoordineerd door CJG Kennemerland. De contactgegevens zijn:
CJG Kennemerland
Robbert Visser
E-mail: r.visser@cjgkennemerland.nl
Telefoon 088 – 9959607

Apps en web

Hulp in Beeld is op verschillende manieren te gebruiken. We hebben apps voor Android en Apple en een webversie.

De apps voor Android en Apple bevatten meer functionaliteit dan de webversie, zoals de nieuwsfunctie en de beschikbaarheidsfunctie. Daarnaast is het met deze apps mogelijk om als verwijzer in de regio snel een vraag aan het Centrum voor Jeugd en Gezin te stellen over het beschikbare zorgaanbod.

Hulp in Beeld is beschikbaar voor zowel Android als iOS:

 • Google Play Store. Klik hier voor installatie van de Android app.
 • Apple Store. Klik hier voor installatie van de iOS app.

De webversie kent een beperkte functionalitreit. Ga voor de webversie naar https://cjgk.hulpinbeeld.nl Deze versie houdt rekening met de grote van je scherm (desktop computer, tablet, mobiel).Regionale documenten

De volgende regionale documenten zijn op dit moment beschikbaar:Verantwoording inhoud

Hulp in Beeld is een platform voor informatieuitwisseling over (actueel) zorgaanbod tussen verwijzers en zorgaanbieders.

De content in Hulp in Beeld wordt aangeleverd en beheerd door het CJG, de gemeenten en de zorgaanbieders. Zij stellen deze informatie zo actueel en correct als mogelijk beschikbaar. Zij ondersteunen hiermee verwijzers bij het invullen van de zorgbehoefte van een client. Aan de inhoud van Hulp in Beeld kunnen geen formele rechten door clienten, zorgaanbieders of verwijzers worden ontleend ten aanzien van beschikbare zorg voor clienten.