Hulp in Beeld

Wat is Hulp in Beeld?

Hulp in Beeld bestaat uit een platform van apps en websites die verwijzers en zorgaanbieders inzicht geeft in de regionale beschikbaarheid van jeugdhulp. Stap voor stap ontwikkelen we verschillende functies die invulling geven aan het doel van het platform: "actuele beschikbaarheid van zorg".

Wat zijn de huidige operationele functies?

  • Digitaal regionaal productenboek
  • Specifieke informatie van de zorgaanbieder
  • Specifieke informatie van de gemeenten
  • Contactfunctie voor verwijzers naar I&A team van het CJG

Nieuwe functies vanaf 10 april 2019

  • Nieuwsfunctie: ieder zorgaanbieder en gemeente kan zelf rechtstreeks nieuws over het zorgaanbod invoeren in de portaal. Iedere gebruiker van de HiB app ziet dit nieuws.
  • Beschikbaarheid: iedere zorgaanbieder kan aangeven welke zorg direct beschikbaar is en/of er wachttijden/wachtlijsten zijn
  • Financiering: binnen regio's is er soms onderscheid tussen gecontracteerd zorgaanbod per gemeente. Een zorgaanbieder kan dit zelf invoeren in de portaal en dat is vervolgens zichtbaar voor iedere gebruiker van de HiB app.
  • De versie van 10 april is voorzien van volledig nieuwe layout.

Wat zijn toekomstige functies?

We hebben diverse functies in ontwikkeling die verdere invulling geven aan het doel van het platform. De komende maanden zullen we samen met zorgaanbieders de functionaliteit "Plekvrij" implementeren. Deze functionaliteit is de positieve tegenhanger van wachtlijsten: een zorgaanbieder kan met deze functie per product aangeven dat de zorg daadwerkelijk beschikbaar is en op welke locatie.