Hulp in Beeld

Waar is Hulp in Beeld actief?

Hulp in Beeld is een initiatief dat gestart is in de regio Kennemerland voor inzicht in het jeugdzorgaanbod. Voor deze regio is Hulp in Beeld vanaf 1 juni 2018 operationeel.


Hulp in Beeld is ontwikkeld als een generiek platform voor verwijzers en zorgaanbieders binnen verschillende zorgdomeinen en financieringsstelsels. Heeft u hierover vragen, neem dan contact met ons op.