Hulp in Beeld

Wat is Hulp in Beeld?

Hulp in Beeld bestaat uit een platform van apps en websites die verwijzers en zorgaanbieders inzicht geeft in de actuele beschikbaarheid van zorg.


Waar is Hulp in Beeld actief?

Hulp in Beeld is een initiatief dat gestart is in de regio Kennemerland voor inzicht in het jeugdzorgaanbod. Voor deze regio is Hulp in Beeld vanaf 1 juni 2018 operationeel.


Hoe kan ik jullie bereiken?

Voor ondersteuning op de apps en documentatie klik hier .

Voor nadere informatie over de ontwikkeling van Hulp in Beeld, stuur een mail naar contact@hulpinbeeld.nl